Lånekort

Alle som ønskjer det, får lånekort.

Det lokale lånekortet gjeld på alle biblioteket sine avdelingar i kommunen. Nasjonalt lånekort kan nyttast i alle bibliotek i Norge. Biblioteket krev legitimasjon for å skriva ut Nasjonalt lånekort. Det er også mogleg å skaffa seg eit digitalt nasjonalt lånekort. Dette krev identifisering via ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.). 

Lånekortet skal visast fram kvar gong ein skal låna. Fyrste lånekortet er gratis. Ved tap av lånekortet kostar det 10,- kr. å få nytt.

Fram til 14 år må ein ha underskrift frå foreldre/føresette for å få lånekort. Adresseendring og tap av lånekort må meldast.

Utlånsreglementet kan lesast her.