Innlevering

 

 

 

Lånt materiale kan leverast på følgjande måter:

  • I skranken ved alle avdelinger i Biblioteket i Hå.
  • I innleveringskassar utanfor hovudbiblioteket på Nærbø.
  • I innleveringskassar i Varhaug skule, utanfor biblioteket.
  • I innleveringskassar ved Coop, Vigrestad
  • Ved andre bibliotek i Norge som er med i Nasjonal Bibliotektransport (NBT).