Innlevering

Klikk for stort bilete

Det er igjen mogleg å levere bøker i dei to innleveringskassane utanfor biblioteket på Nærbø eller ved Coop Extra på Vigrestad.

Elles kan ein levera i merka kassar ved inngangspartiet før ein går inn i biblioteket. Lånt materiale som blir levert inn, blir lagt i karantene i 4 dagar før dei kan lånast ut igjen.

Alt tidlegare lånt materiale har forfallsdato 15. juni. Ved nye lån gjeld vanleg lånetid.

Til vanleg kan du levera lånt materiale:

  • I skranken ved alle avdelinger i Biblioteket i Hå.
  • I innleveringskassar utanfor hovudbiblioteket på Nærbø.
  • I innleveringskassar i Varhaug skule, utanfor biblioteket.
  • I innleveringskassar ved Coop, Vigrestad
  • Ved andre bibliotek i Norge som er med i Nasjonal Bibliotektransport (NBT).