Filmar

DVD kan lånast i 1 veke.

Gjennom lånekortet ditt (og med pin-kode) kan du også sjå filmar gratis i strøymetenesta Filmbib. Her er det kortfilmar og dokumentarfilmar av nyare dato,men også filmar som går tilbake i tid. For meir informasjon, les her.

 

Bak på ryggen er DVD-ane våre merka med aldersgrense som eit tal, eventuelt "alle" for tillete for alle.

I tillegg har me i Biblioteket i Hå merka filmane med farga tape for å indikera kva aldersgruppe:

  • Blå tape: 1.-4. trinn eller yngre
  • Brun tape: 5.-7. trinn
  • Gul tape: ungdom og vaksne