Ukrainske bøker

Lesekroken.no kan du lese og lytte til ukrainske eventyr. Bruk passord: mittspråk

Det flerspråklige bibliotek tilbyr gratis nettressursar på ukrainsk - bøker og lydbøker for barn og vaksne. 

Children's digital books har også gratis digitale bøker på ukrainsk.

Biblioteket i Hå har bestilt inn fysiske bøker på ukrainsk til utlån, men desse er ennå ikkje motteke. Det er laga utstilling av billedbøker utan tekst som kan vera eit alternativ i ventetida.