Bøker på andre språk

Biblioteket i Hå bestiller inn depot med bøker frå andre språk. Desse bøkene har me i tre eller seks månader om gongen. Saknar du ditt morsmål, kan du ta kontakt i skranken for bestilling.

 

Det er depot-bøker både for barn og vaksne. Nokre av språka som er/ har vore representerte er arabisk, bulgarsk, dari, fransk, kinesisk, kurdisk sorani, litauisk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, thai, tigrinja, tyrkisk, ungarsk, uromo.

I tillegg til depot-bøker på ulike språk, har vi ein del romanar på engelsk, både for barn og vaksne. For barn og ungdom er det også litt bøker på tysk og spansk. 

I Verdensbiblioteket kan du lesa / lytta til digitale bøker eller e-bøker på mange, ulike språk.

Lesekroken.no kan du lesa og/ eller lytta til eventyr på mange, ulike språk. Publikumspassordet er mittspråk.