Aviser

Det er aviser til lån i biblioteket sine lokale ved alle avdelingar i Hå.

  

Ved hovudbiblioteket på Nærbø kan du lesa i desse avisene:

 • Aftenposten Junior
 • Dagbladet
 • Dagens næringsliv
 • Jærbldet
 • Klassekampen
 • Nationen
 • Rogalands avis
 • Stavanger Aftenblad
 • Utrop
 • VG
 • Vårt land

Ved biblioteket på Varhaug kan du lesa desse avisene:

 • Jærbladet
 • Stavanger Aftenblad
 • VG

Ved biblioteket på Ogna kan du lesa desse avisene:

 • Aftenposten Junior
 • Dalane Tidene
 • Jærbladet
 • Stavanger Aftenblad

I tillegg er det mogleg å digitalt lesa 3500 papiraviser og 3600 magasin på 60 forskjellige språk heilt gratis via PressReader.

Her kan du søkja i Jærbladet sitt digitale arkiv.

Nasjonalbiblioteket har mange digitaliserte aviser. Det er tre nivå i tilgang; Tigang for alle (1), Tilgang i norske bibliotek (2) og Kan kun åpnes i Nasjonalbiblioteket (3). Ved å søkja om tilgang, kan det vera mogleg for einskildpersonar å lesa aviser også på nivå tre, som tidlegare berre kunne lesast i Nasjonalbiblioteket. Biblioteket i Hå kan gje tilgang til lånarar som har søkt om det. Då møter du opp fysisk i ditt næraste bibliotek.