Lese sjølv, 5. -7. trinn

Humor:

 

(U)vennskap, klassemiljø, å vera annleis

 

Alvorleg sjukdom / død:

 

2. verdskrig:

 

Fantasy:

 

Science fiction:

 

Spenning:

 

Grøss og gru: