Barnehagevedtekter

13 Taushetsplikt

For folkevalgte, administrasjon og ansatte i barnehagene, gjeld reglane om taushetsplikt i Forvaltningslova §§ 13 og 13f.