Utleige av skular og barnehagar i Hå

Organisasjonar, foreiningar og andre kan leiga skulelokale.

Dei kan vera eingongsleigarar eller dei kan leiga for eit kortare eller lengre tidsrom. Det er samarbeidsutvalet ved kvar skule som gjer vedtak om utleige av skulerom.

 

Utleigeprisar i 2018

Kveldstid
måndag-fredag
kr pr dag

Helg
laurdag-sundag
kr pr dag

Leige av klasserom for private og org. som tek kursavgift

260
520

Leige av gymsal for grupper som ikkje tek kursavgift

260
520

Gymsal

260
740

Aula og kjøkken skule

740
1850

Barnehage

740
1850

Kantine rådhuset

740
1850

Paviljongen Nærbøparken

520
520

Lensmannsløa (inkludert obligatorisk vask)

 

Ein dag:
2575
To påfølgande dagar:
3900

Lag og organisasjonar frå andre kommunar som leiger ungdomsskulane med basseng i helga

 
Helg: 8500

 

· Ved utrekning av leige betaler ein for den leietida som er tildelt etter søknad.

· Lag og organisasjonar i kommunen skal som før kunna låna rom på skulane gratis for

  alle dagar, vekedagar og helg.

· Lag og organisasjonar utanom kommunen må betala pr arrangement for alle

  vekedagar.

· Leigetakarane kan sjølv vaska. Utleier godkjenner vaskinga.

· Skulen sine reinhaldarar kan vaske etter tariff mot betaling frå leigetakar.

· Leigetakar må betala vaktmeister etter tariff, dersom det er nødvendig med slik

  teneste.

· Leigetakar må dekkje skader som oppstår under utleige.

Fann du det du leita etter?