Søknad om redusert betaling 2016/2017

Husstandar med årleg inntekt under 486 750 kroner har rett til redusert foreldrebetaling. Det gjeld både i kommunale og private barnehagar.

I tillegg har 3, 4 og 5-åringar rett på 20 timar gratis kjernetid i veka, om husstandens inntekt er under 417 000 kroner i året. Du kan søka redusert betaling i den kommunen barnet ditt er folkeregistrert i. 

Sist endra 10.06.2016
Fann du det du leita etter?