Søknad om redusert betaling 2017/2018

For å få redusert betaling frå 15. august, må de søka før 1. juli. Husk å senda med dokumentasjon på inntekt.

Husstandar med årleg inntekt under 500 500 kroner har rett til redusert foreldrebetaling. Det gjeld både i kommunale og private barnehagar.

I tillegg har 3, 4 og 5-åringar rett på 20 timar gratis kjernetid i veka, om husstandens inntekt er under 428 000 kroner i året. Du kan søka redusert betaling i den kommunen barnet ditt er folkeregistrert i. 

Fann du det du leita etter?