Søknad om redusert betaling for barnehageåret 2017/2018

Husstandar med årleg inntekt under 500 500 kroner har rett til redusert foreldrebetaling. Det gjeld både i kommunale og private barnehagar.

I tillegg har 3, 4 og 5-åringar rett på 20 timar gratis kjernetid i veka, om husstandens inntekt er under 450 000 kroner i året. Du kan søka redusert betaling i den kommunen barnet ditt er folkeregistrert i.

Søknaden gjeld bare for eitt barnehageår om gongen. Du må dermed søka på nytt kvart år. 

Fann du det du leita etter?