Barn med spesielle behov

Har ditt barn behov for ekstra tilrettelegging av barnehagetilbodet eller er du bekymra for utviklinga til barnet ditt? 

Dersom barnet ditt allereie går i barnehagen, kan du få hjelp til å vurdera behovet av personalet i barnehagen. Dei kan også hjelpe deg med å få kontakt med andre instansar. Hvis barnet ikkje går i barnehage, kan du ta kontakt med PPT (Pedagogisk psykologisk tenestekontor), Helsestasjonen eller med barnehageadministrasjonen. Dei vil hjelpe deg vidare.

Barnet kan ha rett på spesialpedagogisk hjelp, eller tilrettelegging av barnehagetilbod.

Du kan lese meir om rettigheter, muligheiter og saksgang på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.