Private barnehagar i kommunen, tilbod 0 - 6 år

Private barnehagar er med i felles opptak.

NLM-barnehagene AS
avd. Tryggheim barnehage
Adr: Tryggheimvegen 20, 4365 Nærbø
Telefon: 51 43 45 80
Telefaks: 51 43 85 20
E-post: tryggheim.narbo@nlmbhg.no

Tjemslandshagen barnehage
Adr: Tjemslandshagen 1, 4360 Varhaug
Postadresse: Postboks 56, 4368 Varhaug
Telefon: 51 43 28 30
Telefaks: 51 43 28 31
E-post: tjemslandshagen@barnehage.no

Espira Skjeraberget barnehage
Adr: Skjeraberget 20, 4365 Nærbø
Telefon: 51 43 60 80
Telefaks: 51 43 60 81
E-post: styrer@skjeraberget.espira.no

Noas Ark, open barnehage
Adr: Store Ring 53, 4365 Nærbø
Postadr.: Postboks 133, 4367 Nærbø
Telefon: 51 43 62 10
Telefax: 51 43 62 11
E-post: Noas.ark@hesbynett.no

Sist endret 09.02.2012
Temaside (1)
Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
Login for redigering