Krisesenter

Hå kommune deltar i samarbeid om Krisesentertilbud som er driftet og lokalisert i Stavanger Kommune. Innbyggerne i Hå kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Stavanger og få hjelp her.

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Dette gjelder fysisk, psykisk eller annen vold som rammer kvinner, menn og deres barn, her innunder også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Krisesentertilbudet for kvinner er fysisk adskilt fra krisesentertilbudet til menn.

Tjenester Krisesenteret tilbyr:      

                                                           

-     Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler

-     Bistand til å ordne praktiske utfordringer

-     Foreldreveiledning

-     Et midlertidig bosted når dette er nødvendig.

-     Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold, NAV og andre.

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud, som betyr at du kan ta kontakt når som helst, uten henvisning. Krisesenteret er døgnbemannet.

 

Krisesenteret har åpent hele døgnet.
Tlf: 51 53 06 23

Krisesenteret for menn 
Tlf: 51 53 22 27

 

E-post: ksis@stavanger.kommune.no

For mer informasjon, se www.stavanger.kommune.no/krisesenter

Sist endret 17.01.2015
Avdelinger og institusjoner (1)
Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
padlock