Krisesenter

Gratis døgnåpent tilbud for kvinner, menn og deres barn som trenger råd og veiledning og et midlertidig bosted når dette er nødvendig. Senteret er et samarbeid mellom kommuene i Sør-fylket, og drives av Stavanger kommune. 

Krisesenteret, Stavanger

Krisesenteret har åpent hele døgnet.
Tlf: 51 53 06 23

Krisesenteret for menn
Tlf: 51 53 22 27


Sist endret 20.04.2012
Avdelinger og institusjoner (2)
Ansvarlig redaktør Rådmannen i Hå
padlock