Helsetjenester

Legetjenester    

Kommunen har 3 legekontor - Nærbø, Varhaug, Vigrestad. Her kan alle innbyggere få fastlege.

Det er i tillegg kommunal legevakt på Bekkeheien.

 

 

Helsestasjoner

Det er helsestasjon på Nærbø, Ogna, Varhaug og Vigrestad. Det er også helsesøster tilgjengelig for elever gjennom skolehelsetjenesten.

Helsestasjonene har også tilbud om reisevaksine. 

 

 

Fysio- og ergoterapi

Kommunen har kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter som tilbyr fysioterapi og ergoterapi til en rekke pasientgrupper. Det er i tillegg knyttet private fysioterapeuter til kommunen.

Det er eget tilbud til personer med behov for medisinsk rehabilitering og kommunen har egen syn- og hørselskontakt.

 

 

Tannhelsetjenesten

Kommunen har ikke egen tannhelsetjeneste, men fylkeskommunen har tilbud om tannhelsetjenster lokalisert på Nærbø helsesenter. 
              

Eksterne lenker

     egenandeler for helsetjenester
     fastlegeordningen
     fritt sykehusvalg
     helseportalen

 

 

Sist endret 19.04.2013
kommuneoverlege
Telefon :
51799802
Bunnhjørne
Avdelinger og institusjoner (2)
Temaside (1)
Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
Login for redigering