Skip Navigation LinksHå kommune

Hå frivilligsentral

Frivilligsentralen formidler hjelp mellom mennesker i lokalmiljøet.
Noen ønsker å hjelpe, andre trenger hjelp.Å være frivillig gir mening i hverdagen.

Ved å være frivillig kan du delta i et inkluderende og mangfoldig felleskap.  Du møter andre, og gir noe av deg selv og bygger nettverk i lokalmiljøet.  Gleden over å bruke deg selv og å hjelpe andre er den betalingen du får.Ønsker du å være frivillig?

 

Ta gjerne kontakt med oss:

Hå kulturtorg tlf. 51793530

Hå frivilligsentral mob. 41532696                                    

E-post: frivilligsentralen@ha.kommune.no

Web-side: www.ha.frivilligsentral.noÅpningstider:

Mandag                           kl. 12 - 16 Kommunekjelleren, Jadarvegen 5, Nærbø

Tirsdag-onsdag-torsdag:   kl. 10 - 14 Kulturtorget, Vigrestad

Fredag                             kl. 10- 14 Hå kulturtorg, Torlandsvegen 14, Nærbø

 Tjenester og aktiviteter:

 • Frokostvenner
 • Natteravner og foreldre på banen
 • Smak på verden - Internasjonale dager siste lørdag i hver måned
 • Temamøter i samarbeid med lag og organisasjoner
 • Hold bygda rein, ryddegruppe og ryddegjeng
 • Hobby og kurskvelder
 • Besøks og omsorgstjenester
 • Temadager
 • Kultur gir helse
 • Integrasjonskontor
 • Småjobbsentralen telefon 41532695
 • Fredagskafeen "Ståvå" i Nye Loen 
 • Kulturkafe "Drøset"
 • Hørselhjelp
 • Frokosten
 • Turgruppe
 • Strikkekafê
 • Seniornett-klubb
 • Teatervenner
 • Hå filmklubb
Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
Login for redigering