Individ og samfunn

Temaet individ og samfunn omfattar mellom anna brannberedskap, politikk og samfunnsplanlegging.

Mange av lenkene du finn innan temaet individ og samfunn er eksterne lenker med  informasjon frå andre offentlege nettstadar.

Beredskapsplan
Kommunen har ein overordna beredskapsplan for krisehandtering. Det er laga delplanar, rutinar og instruksar som skal følgjast om det oppstår ulike typar kriser eller katastrofer.

Kriseteam 
Hå  kommune har oppretta eit kommunalt kriseteam som består av 12 personar med ulik fagbakgrunn.  Kriseteamet si oppgåve er å sørgje for at innbyggjarane i Hå kommune får nødvendig hjelp i krisesituasjonar.

Ta kontakt med legevakt for nærmare informasjon.

Sist endret 20.08.2014
Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
Login for redigering