Omsorgstjenester

Kommunen tilbyr en rekke tjenester du som innbygger kan ha rett på. Tjenestene tilbys til personer som bor i eget hjem og som oppfyller kravene for tildeling av tjenesten.

Les mer om de enkelte tjenestene ved å benytte menyen til høyre.

Du kan søke omsorgstjenester gjennom kommunens søknadssenter.

Enkelte omsorgstjenester tilbys i eget hjem og andre omhandler boformer som institusjon og omsorgsboliger.

Sist endret 18.03.2013
Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
Login for redigering