Rosktoppen kontakt send epost

Referat fra FAU møte 19.10.2015

Ny leiar i FAU Rosktoppen             : Solveig Flåten

Ny nestleiar                                     : May Rita Lea

Ny sekretær                                     : Monica Vaaland Kvål

Ansvar for kassen                            : May Rita Lea

Valkomite                                         : avtroppande medlemmar hausten 2016

Medlemmar SU                                : Solveig Flåten og Sissel Obrestad

Repr. kommunalt FAU                      : Solveig Flåten og May Rita Lea

 

 

Sist endret 20.10.2015
Publisert 30.08.2015

Mandag 31. august går startskuddet for årets kampanje mot mobbing. Kampanjen skal gi voksne, enten man er lærer, barnehagelærer, forelder, håndballtrener eller nabo, konkrete tips til hvordan man kan gjøre en forskjell for å skape vennskap og forebygge mobbing.


Alle er invitert til å dele egne tips på nettsiden. Forebygge mobbing og skape vennskap. 

Publisert 12.08.2015
ansiktet.gif

Vi ønsker alle, nye og gammle, store og små, velkommen til et nytt barnehage år.


Av miljø årsaker legger vi ut all informasjon og månedsplaner på hjemmesiden. I tillegg sender vi epost og SMS meldinger. Det er viktig at barnehagen har riktige epost adresser og telefonnumre til begge foreldrene.


Vi minner om at 17. august er en planleggingsdag, da er barnehagen stengt.

 

Publisert 02.07.2015
sol.png

BARNAS 3 VIKTIGSTE SOLVETTREGLER

1. Ta pauser fra sola, særlig mellom kl. 12 og 15.
2. Bruk klær, solhatt og solbriller.
3. Bruk solkrem på ubeskyttet hud 

Publisert 02.07.2015


Det vil bli merkbart mindre barn og personal i uke 29 og 32. Hele barnehagen samles på kjøkkenet disse to ukene, og dere leverer barnet direkte her. Alle inngangene er opplåst og dere kan selvsagt bruke garderobeplassen som vanlig.


Barnehagen er stengt i uke 30 og 31.

Publisert 19.06.2015
Åse.jpg

Viser til foreldremøte arrangert av FAU 27. mai 2015.


Åse-Berit Hoffart, seniorrådgiver ved FUB - Foreldreutvalget for barnehager, tok for seg problemstillingen om mobbing og venneskap i barnehage. 


Du kan lese foredraget her (PDF, 3 MB).   


Det anbefales å ta en titt på:  www.fubhg.no


For FAU

 

 

  

Publisert 20.05.2015

 

 

 

Publisert 18.05.2015

Barnehagen har en pedagogisk profil basert på Howard Gardners teori om de mange intelligenser (MI). Den har en grunnleggende verdi om at mennesker er født med mange intelligenser og at vi alle er forskjellige. Vår intelligens bruker vi til å løse problemer eller skape produkter som har en mening eller en funksjon i samfunnet. Våre sterke intelligenser er avhengig av stimuli, interesse og kultur.

Barnas intelligens skal utvikles i samhandling mellom barn, barn og voksne og i et nært samarbeid med hjemmet.  Dette forutsetter at vi møter barn som aktive deltakere, selvstendige og tenkende individer.

 

Publisert 18.05.2015

Rosktoppen barnehage er en kommunal barnehage som startet sin virksomhet 4. jan. 2010. Barnehagen er lokalisert i hjertet av Nærbø med utsikt over Jæren. Den er godt tilrettelagt med tanke på barnas totale utvikling. Barna har bl.a. egen gymsal, sløydrom, plaskebasseng og mediatek.

 

Barnehagen har en godt tilrettelagt lekeplass kombinert med naturområde i ulendt terreng. Det er kort vei til naturområder på Rosk og Nærbø fuglepark. Vitengarden og idrettsanlegget er heller ikke langt unna. På området mellom barnehagen og kirken er det en ballbinge som barnehagen disponerer.  

 

Barnehagen har 6 avdelinger og åpningstiden er fra 7.00-16.30.  

Publisert 15.05.2015

Vi vil bidra til at barn utvikler sin hele personlighet ved at vi heletiden fokuserer på mestring. Vi vil formidle verdier om felleskap, medansvar og respekt for andre. Vi skal ha fokus på helsefremmende og forebyggende funksjon. Alt det vi gjør skal komme barnet til gode – ‘Barnet framfor alt!’

 

Publisert 15.05.2015
Vi ønsker at denne visjonen skal være levende og den skal stille krav til personalet. Personalet skal til enhver tid ha barnet i tankene. Alt personalet gjør skal komme barnet til gode. Det stilles krav til at personalet alltid skal være fysisk og psykisk tilstede – by på seg selv og være følelsesmessig engasjerte. Personalet skal anstrenge seg for å opprettholde gode relasjoner med barna og barna seg mellom. Det er vårt hovedmål at barna skal utvikle hele personligheten ved at vi i nært samarbeid med foreldrene stadig fokuserer på mestring.     

 

 

 

Publisert 11.05.2015
Åse.jpg

 

MOBBING I BARNEHAGE

Ved Åse Berit Hoffart fra FUB (Foreldreutvalget for barnehager

 

 

.

 

Publisert 18.11.2014
Regnbueløva.png

Publisert 25.09.2014

17. august 2015

13. november 2015

04. januar 2016

29. mars 2016

06. mai 2016

 

NB: Datoene for planelleggingsdagene er bestemt av kommunalt FAU og gjelder alle kommunale barnehaeger i Hå.

 

 

Publisert 18.11.2013

 

Publisert 08.10.2013
Publisert 08.10.2013
Publisert 08.10.2013

Godt foreldresamarbeid er avgjørende for god kommunikasjon barnehage og hjemmet i mellom. 

Publisert 23.09.2013

Hoved telefon:   51 43 58 10


Tast:

1      Styrer:                         992 14 802

2      Bakketoppen:            911 77 207

3      Fjelltoppen:                992 14 840

4      Stjernetoppen:           992 14 835

5      Himmeltoppen:          913 45 109

6      Soltoppen:                  913 03 840

7      Månetoppen:              992 14 834

Publisert 02.09.2013

Det er bestemt på et SU- møte 17.03.10 at barnehagen skal ha en sunn profil når det gjelder kosthold. Etter en del runder , fant vi noen felles retningslinjer som vi utarbeida  på et fagmøte 10.12.10.

 

Publisert 02.09.2013

Dette barnehageåret har vi hatt om natur, miljø og teknikk. Vi  har lært mye om miljøvern og meldt oss inn i Miljøagentene. Det er den eneste miljøvernorganisasjonen for barn i Norge. Her får vi mange ideer til aktiviteter og hvordan vi skal ta vare på naturen. Vi kommer  til å fortsette medlemsskapet neste år, men vi har lært at det passer best for di eldste barna i barnehagen.

Publisert 08.05.2013

Pedagogisk profil i barnehagen

Barnehagen har en pedagogisk profil basert på Howard Gardners teori om de mange intelligenser (MI). Den har en grunnleggende verdi om at mennesker er født med mange intelligenser og at vi alle er forskjellige. Vår intelligens bruker vi til å løse problemer eller skape produkter som har en mening eller en funksjon i samfunnet. Våre sterke intelligenser er avhengig av stimuli, interesse og kultur.

 

Barnas intelligens skal utvikles i samhandling mellom barn, barn og voksne og i et nært samarbeid med hjemmet.  Dette forutsetter at vi møter barn som aktive deltakere, selvstendige og tenkende individer.

 

 

 

 

Publisert 11.04.2013

MI- mange intelligenser

 

 

Teori.

Howard Gardner, professor ved Harvard Universitet i USA  har utviklet en teori(1993) hvor han skildrer 8 ulike intelligenser . Denne teorien er basert på forskning rundt kognitiv aktivitet i hjernen og utviklingspsykologi. Gardner er opptatt av tenkning, intelligens, viten og kunnskap, og  sier at alle mennesker har flere intelligenser, men i ulik grad.  Han mener at alle mennesker kan utvikle hver intelligens til fullt nivå, og han er opptatt av mennesket sitt  potensial. Intelligensene arbeider sammen på en kompleks måte, og i teorien sin beskriver  han åtte intelligenser, eller gluper som vi kaller dem: –språk, -menneske, -selv, -kropps, -form, -natur,-tall  og musikk -glup.

 

Månedsplaner

Miljøagentane

Rosktoppen - miljø miljø

Mange Intelligenser

Rosktoppen - mange intelligenser MI - mange intelligenser

Kosthold

Rosktoppen - kosthold kosthold

Basane

rosktoppen - basane Basane
Ansvarlig redaktør Sefany Mesfin
Login for redigering