Rosktoppen kontakt send epostTelefonnummer

Barnehagedagen 18.mars.

 

 

Barnehagedagen 2014: Jeg har noe å si!

Bakteppet for temaet er grunnlovsjubileet i 2014. Da er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov, og Barnehagedagen skal fokusere på barnehagenes arbeid med barns rettigheter, demokrati og medvirkning.Ett av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold både for nærmiljøet og omverdenen, og få forståelse for de viktige prosessene som foregår der.

 

Barnehagedagen blir markert i år den 18.mars. Sammen med mange andre barnehager i Hå, skal vi gå i tog fra Torget og til Loen(idrettsanlegget). Der skal vi synge, spise og treffe de andre barnehagene.  Kanskje kommer det besøk….Avgang fra Torget er kl 9.30, og programmet i Loen starter kl 10.00. Foreldre er hjertelig velkomne til å se på.

Sist endret 03.03.2014
Publisert 06.01.2014

 

Nye vedtekter og betalingssatser ligger under Praktisk informasjon eller på www.ha.no

  • Frist for å søke om endring av barnehageplass eller overflytting til en annen barnehage er 15.januar 2014. Endringer skjer kun 2 ganger pr.år (august og januar)
  • Søknadsfrist for ny plass er 1. mars (tidligere 1.februar)

 

Publisert 03.12.2013

 Det henger ferielister i garderobene på alle avdelingene, vennligst skriv på om barnet tar ferie. Spør etter ferielapper hvis det trengst!

Publisert 03.12.2013

Det er kommet nye vedtekter og noen små forandringer er det også dette året. Det er viktig å merke seg hvordan situasjonen er for «skolestarterene».  

Barn  som slutter i barnehagen for å begynne på skolen, må ta ferie de to ukene barnehagen har  stengt ( uke 29 og 30) + uka før eller etter, altså 3 sammenhengende uker. Det er mulighet for å komme tilbake i barnehagen når  barnet har hatt ferie og skoleåret enda ikke har begynt.

De nye vedtektene finner du her

Publisert 18.11.2013

 

Publisert 28.10.2013

Vi minner om årets siste planleggingsdag, den 15.november. Da er barnehagen stengt hele dagen. 

Publisert 08.10.2013

 Vi er så heldige å få inn Nina Wist som vikar på Stjernetoppen. Hun skal være hos oss i full stilling inntil videre.

Publisert 08.10.2013

Her finner du linker til  dokumenter som er styrende for innholdet i barnehagen.

Forventningsdokument

Handlingsplan 2010-2013

Handlingsplan 2014-2017

Pedagogisk kart

Årsplan

Publisert 08.10.2013

Godt foreldresamarbeid er avgjørende for god kommunikasjon barnehage og hjemmet i mellom. 

Publisert 23.09.2013

Fotografen fra Litenluring kommer  22. okt. 2013.

Publisert 23.09.2013

Hoved telefon:   51 43 58 10


Tast:

1      Styrer:                         992 14 802

 

2      Bakketoppen:            911 77 207

 

3      Fjelltoppen:                992 14 840

 

4      Stjernetoppen:           992 14 835

 

5      Himmeltoppen:          913 45 109

 

6      Soltoppen:                  913 03 840

 

7      Månetoppen:              992 14 834

Fra 19. aug. 2013

 

 

 

 

Publisert 23.09.2013

Torsdag 24. oktober, 14.30-17.00, arrangerer vi loppemarked til inntekt for barnehjemmet House of mercy, Uzhgorod, Ukraina. Barnehjemmet er drevet av den lokale stiftelsen KPK-Ukraina, med internettadresse www.kpk-ukraina.com.

Publisert 02.09.2013

Det er bestemt på et SU- møte 17.03.10 at barnehagen skal ha en sunn profil når det gjelder kosthold. Etter en del runder , fant vi noen felles retningslinjer som vi utarbeida  på et fagmøte 10.12.10.

 

Publisert 02.09.2013

Dette barnehageåret har vi hatt om natur, miljø og teknikk. Vi  har lært mye om miljøvern og meldt oss inn i Miljøagentene. Det er den eneste miljøvernorganisasjonen for barn i Norge. Her får vi mange ideer til aktiviteter og hvordan vi skal ta vare på naturen. Vi kommer  til å fortsette medlemsskapet neste år, men vi har lært at det passer best for di eldste barna i barnehagen.

Publisert 08.05.2013

 

Publisert 11.04.2013

MI- mange intelligenser

 

 

Teori.

Howard Gardner, professor ved Harvard Universitet i USA  har utviklet en teori(1993) hvor han skildrer 8 ulike intelligenser . Denne teorien er basert på forskning rundt kognitiv aktivitet i hjernen og utviklingspsykologi. Gardner er opptatt av tenkning, intelligens, viten og kunnskap, og  sier at alle mennesker har flere intelligenser, men i ulik grad.  Han mener at alle mennesker kan utvikle hver intelligens til fullt nivå, og han er opptatt av mennesket sitt  potensial. Intelligensene arbeider sammen på en kompleks måte, og i teorien sin beskriver  han åtte intelligenser, eller gluper som vi kaller dem: –språk, -menneske, -selv, -kropps, -form, -natur,-tall  og musikk -glup.

 

Miljøagentane

Rosktoppen - miljø miljø

MI mange intelligenser

Rosktoppen - mange intelligenser MI - mange intelligenser

Kosthold

Rosktoppen - kosthold kosthold

Basane

rosktoppen - basane Basane
Ansvarlig redaktør Sefany Mesfin
padlock