Rosktoppen kontakt send epost

Godt nytt år!

Månedsplanr for januar 2015 er nå sendt til epost adressene.  

Sist endret 02.01.2015
Publisert 18.11.2014
Regnbueløva.png

Januar 2014 startet vi arbeidet med "Være sammen". Være sammen er et program som dreier seg om kompetanseutvikling for både barn og de anstte i barnehagen. Barna skal lære å omgås andre på en positiv måte, mens de ansatte skal heve sine kompetanse slik at kvaliteten i det daglig arbeidet med barna styrkes.

 

Programmet er utarbeidet av Eyvind Skeie, Pål Roland, Torhild Roland Vetvik og fleire andre fra Senter for Atferdsforskning ved UIS og har sin forankring i Barnehagelova §1 og 3 og regjeringen sitt Mobbemanifest 2011-2014.

 

Programmet består av to deler:

Del 1: retter seg mot personalet i barnehagen for å øke deres kompetanse.

Del 2: retter seg mot barna og de vaksne i samspil

For mer informasjon sjekk: http://vaeresammen.no/

 

Her er linken til sangene:

Være sammen:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/17543333/Nye%20VS%20sanger/V%C3%A6re%20sammen.mp3

 

Kan du løveloven:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/17543333/Nye%20VS%20sanger/kan%20du%20l%C3%B8veloven.mp3

Publisert 25.09.2014

15. august 2014 (felles kommunal planleggingsdag)

14. november 2014 (felles kommunal planleggingsdag)

02. januar 2015

30. april 2015 (felles kommunal planleggingsdag)

15. mai 2015

Publisert 18.11.2013

 

Publisert 08.10.2013
Publisert 08.10.2013
Publisert 08.10.2013

Godt foreldresamarbeid er avgjørende for god kommunikasjon barnehage og hjemmet i mellom. 

Publisert 23.09.2013

Hoved telefon:   51 43 58 10


Tast:

1      Styrer:                         992 14 802

 

2      Bakketoppen:            911 77 207

 

3      Fjelltoppen:                992 14 840

 

4      Stjernetoppen:           992 14 835

 

5      Himmeltoppen:          913 45 109

 

6      Soltoppen:                  913 03 840

 

7      Månetoppen:              992 14 834

Fra 19. aug. 2013

 

 

 

 

Publisert 02.09.2013

Det er bestemt på et SU- møte 17.03.10 at barnehagen skal ha en sunn profil når det gjelder kosthold. Etter en del runder , fant vi noen felles retningslinjer som vi utarbeida  på et fagmøte 10.12.10.

 

Publisert 02.09.2013

Dette barnehageåret har vi hatt om natur, miljø og teknikk. Vi  har lært mye om miljøvern og meldt oss inn i Miljøagentene. Det er den eneste miljøvernorganisasjonen for barn i Norge. Her får vi mange ideer til aktiviteter og hvordan vi skal ta vare på naturen. Vi kommer  til å fortsette medlemsskapet neste år, men vi har lært at det passer best for di eldste barna i barnehagen.

Publisert 08.05.2013

 

Publisert 11.04.2013

MI- mange intelligenser

 

 

Teori.

Howard Gardner, professor ved Harvard Universitet i USA  har utviklet en teori(1993) hvor han skildrer 8 ulike intelligenser . Denne teorien er basert på forskning rundt kognitiv aktivitet i hjernen og utviklingspsykologi. Gardner er opptatt av tenkning, intelligens, viten og kunnskap, og  sier at alle mennesker har flere intelligenser, men i ulik grad.  Han mener at alle mennesker kan utvikle hver intelligens til fullt nivå, og han er opptatt av mennesket sitt  potensial. Intelligensene arbeider sammen på en kompleks måte, og i teorien sin beskriver  han åtte intelligenser, eller gluper som vi kaller dem: –språk, -menneske, -selv, -kropps, -form, -natur,-tall  og musikk -glup.

 

Miljøagentane

Rosktoppen - miljø miljø

Mange Intelligenser

Rosktoppen - mange intelligenser MI - mange intelligenser

Kosthold

Rosktoppen - kosthold kosthold

Basane

rosktoppen - basane Basane
Ansvarlig redaktør Sefany Mesfin
padlock