Barne - og familievern

Barnevernet

Barnevernet arbeider for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke er tilstrekkelig.

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Det skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har de en lovbestemt plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Er du bekymret for et barn? (PDF, 31 kB)

Skjema for bekymringsmelding til barneverntjenesten - for privatpersoner (PDF, 480 kB)

Skjema for bekymringsmelding til barneverntjenesten - for offentlig ansatte (PDF, 429 kB)
 

Barnevernets vakttelefon - 99 21 49 38

Barnevernet i Hå har en vakttelefon som kan benyttes for akutte henvendelser. Telefonen kan også benyttes dersom du ønsker å drøfte en sak hvor saksbehandler ikke er kjent.

Telefonen er betjent ukedager mellom kl 07:45 - 15.15.

Akutte henvendelser utenom åpningstid rettes til barnevernvakten.

Barnevernvakten

For kontakt utenom kontortid, skal henvendelser til barnevernet rettes til Interkommunal barnevernvakt i Sandnes som kontaktes via politiet på telefon 02800.

Alarmtelefon

Alarmtelefonen 116 111 er en gratis landsdekkende alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for ulike formar for vold, overgrep eller omsorgssvikt.  Den kan også kontaktes per e-post alarm@116111.no. Telefonen er åpen mellom kl. 1500-1800 på hverrdagar. Den er ellers døgnåpen hele året - i helger og på hellig- og fridager.

 

Familievern

Kommunen har lavterskeltilbud for familier ved Familiesenteret.

Ellers kan Familievernkontoret kontaktes.

 

Krisesenteret

Krisesenteret er et gratis døgnåpent tilbud for kvinner, menn og deres barn som trenger råd og veiledning eller et midlertidig bosted når dette er nødvendig.

Sist endret 10.11.2014
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Ass. kommunalsjef
Telefon :
51 79 98 02
Bunnhjørne
Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
Login for redigering