Nærlandparken kontakt oss

Nærlandparken barnehage

Velkommen til Nærlandparken barnehage! 

Me er ein barnehage som ligg flott til i naturskjønne område på Nærland. Her er det lite trafikk og lite støy og ein natur som byr på mange spennande opplevingar. Me har strand, skog, eit stort område med urørt natur, store kjelver der dyra beiter og bønder som jobber. Mykje spennande og følge med på for barna. Me har og ein stor flott leikeplass og god plass inne til ulike aktiviteter.


Det som me legger stor vekt på  i barnehagen vår er at me skal sjå  barnet og barnets behov. Me jobber kvar dag for at alle barna skal få oppleva omsorg og tryggleik, læring og utvikling.

 

Visjonen vår er:

" Trivsel, lek og glede - med voksne som er tilstede"

Barnehagen er i år ein 3.47 avdelings barnehage. Det er ca. 66 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Opningstida er frå kl.07.00-16.30 og tilbodet er 2, 3 eller 5 dagar pr. veke med opphaldstid inntil 9 t/d.

 

Tilbake
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Ansvarlig redaktør Erna Ueland
padlock