Skip Navigation LinksHå kommune
Publisert 25.07.2015
Medseglarane frå Hå

 

14 ungdommar frå Hå får delta på seglopplæring  med fullriggaren Sørlandet 18.-24. juli. Dei som sponsar ungdomsmedseglarane er: Jærentrepenør, Archer Oiltools, Sibygg, ET Bygg, IKM Håland, Elektrofag Jæren, Vikedal & Ueland, Jæren Gulv, Maaseide Promotion, Ogna Installasjon, Ogna camping, Sir Fish AS og Hå kommune.

 2 voksne frå Hå deltek og. Dei betaler for seglopplæring sjølv.

Publisert 20.07.2015
Plakat Førestillinga Ser du fyret

 

Publisert 20.07.2015
Onkel Sture på segltur

22.07. kl 13.00, Sirevåg havn, På scena: ONKEL STURE PÅ SEGLTUR
Onkel Sture vil helst nyta ein kald cola og ei god bok, sitta under ein palme på ei sydhavsøy eller dansa med vakre damer i solnedgangen. I staden må han vera barnevakt. Denne sumeren tek han barna med på seglskutefestival i Sirevåg. «Onkel Sture på segltur» er ein familiekonsert om ville dyr, rare sjørøvarar og barn som slett ikkje vil leggja seg.

Med: Sture Mønnich, Ragnvald Wernøe, Andrea Johnsen, Rebecca Svensen, Maria Svensen, Ole Elias Bergersen. Gratis.

Publisert 17.07.2015
Morgenster 1

Onsdag 22. juli vert ein minnerik dag for Sirevåg og Hå. Då kjem fleire av skutene som deltek i Tall Ships Races innom hamna i Sirevåg og den årlege festivalen ‘Havets dag’ går av stabelen. Me inviterer til stor folkefest med aktivitetar og underholdning frå kl. 12.00- 23.00. Allereie nå kan du melda deg på desse 4 arrangementa: 

Publisert 17.07.2015
Tall Ships Races i Sirevåg fest - Kart

 

Onsdag 22. juli vert ein minnerik dag for Sirevåg og Hå. Då kjem 4 av skutene som deltek i Tall Ships Races innom hamna i Sirevåg og den årlege festivalen ‘Havets dag’ går av stabelen. Me inviterar til stor folkefest med aktivitetar og underholdning frå kl. 12.00- 23.00.

Det vert eit variert program med med førestillinger, servering, mat sal, utstillarar og fiskekonkurranse. Allerede nå kan du melda deg på til fleire arrangement. Det er framleis ledige plassar på dekkselskap på «Sørlandet og på førestillinga «Ser du fyret». For påmelding og meir informasjon kontakt Anne Marie Gjølme  på amg@ha.kommune.no eller 900 75746/ 51 79 30 77.
 

PROGRAM FOR DAGEN:

Publisert 07.07.2015

Her finn du resultata av dei siste målingane av kvaliteten på badevatn i Hå. Desse vert oppdatert kvar veke frå 1. juli til og med 29. juli 2015.

Publisert 26.06.2015

Tilstrøyminga av einslege mindreårige asylsøkjarar til Norge aukar sterkt, og UDI har bede fleire mottak om å leggja til rette for å kunna ta imot ein del av desse. Hå mottakssenter på Nærbø har inngått avtale med UDI om å ta imot 40 ungdommar i alderen 15-18 år, og desse kjem frå 6. juli og ut over sommaren. 

Publisert 09.06.2015
legevakt.PNG

 

Nytt telefonnummer for legevakta er 51793570

Publisert 02.06.2015

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene i den foreløpige versjonen av Kommunebarometret 2015 er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås sine foreløpige Kostra-tall for 2014.

Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
Login for redigering