Skip Navigation LinksHå kommune
Publisert 26.06.2015

Tilstrøyminga av einslege mindreårige asylsøkjarar til Norge aukar sterkt, og UDI har bede fleire mottak om å leggja til rette for å kunna ta imot ein del av desse. Hå mottakssenter på Nærbø har inngått avtale med UDI om å ta imot 40 ungdommar i alderen 15-18 år, og desse kjem frå 6. juli og ut over sommaren. 

Publisert 15.06.2015
Morgenster 1

Onsdag 22. juli vert ein minnerik dag for Sirevåg og Hå. Då kjem fleire av skutene som deltek i Tall Ships Races innom hamna i Sirevåg og den årlege festivalen ‘Havets dag’ går av stabelen. Me inviterer til stor folkefest med aktivitetar og underholdning frå kl. 12.00- 23.00. Allereie nå kan du melda deg på desse 4 arrangementa: 

Publisert 09.06.2015
legevakt.PNG

 

Nytt telefonnummer for legevakta er 51793570

Publisert 02.06.2015

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene i den foreløpige versjonen av Kommunebarometret 2015 er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås sine foreløpige Kostra-tall for 2014.

Publisert 21.04.2015
Medseglarar

Bli medseglar på Tall Ships Races - verdas største seglskuteregatta 

Publisert 13.04.2015

Hå kommune inviterer til ope møte i samband med forslag til nye krinsgrenser i Nærbø-krinsen.

Publisert 13.04.2015

Hå kommune inviterer til ope møte i samband med sak om nedlegging av Vigre skule.

Publisert 09.04.2015
image (1).jpeg

Hå kommune har fått europeisk utmerkelse for godt styresett.

Publisert 25.03.2015

I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale vedrørende opparbeidelse og utbygging av eiendommen gnr. 25 bnr. 56 (Meieritomta) på Nærbø. Utbygger vil være Meieritomten Utvikling AS.

Publisert 02.03.2015
minnyekommune.PNG

 

Artikkel (1)
Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
padlock