Skip Navigation LinksHå kommune
Publisert 27.08.2015

Frå 1. september vert det lettare å hugsa telefonnummeret til legevakta. Då kan du ringja 116 117 for å koma til legevakta same kvar du er i Noreg. 

Publisert 24.08.2015
Haa023_47.jpg

Rådmannen i Hå anbefaler at Hå kommune tek initiativ til ein «naboprat» med kommunane Klepp og Time.

Publisert 19.08.2015
På terskelen til morgonhuset haust 2015

Haustprogrammet for Kulturscena i Hå inneheld informasjon om utstillingar og arrangement i regi av Hå folkebibliotek,Hå gamle prestegard og Hå kulturskule, samt privatdrevne Ogna scene. 

I tillegg presenterer me diktet "På terskelen til morgonhuset" av Helge Torvund.   

 

   

 

Publisert 25.07.2015
Medseglarane frå Hå

 

14 ungdommar frå Hå fekk delta på seglopplæring  med fullriggaren Sørlandet 18.-24. juli i samband med Tall Ships Races fest i Sirevåg 22.7.15. Dei som sponsa ungdomsmedseglarane er: Jærentrepenør, Archer Oiltools, Sibygg, ET Bygg, IKM Håland, Elektrofag Jæren, Vikedal & Ueland, Jæren Gulv, Maaseide Promotion, Ogna Installasjon, Ogna camping, Sir Fish AS og Hå kommune.

 2 voksne frå Hå deltok og. Dei betalte for seglopplæring sjølv.

Publisert 07.07.2015

Her finn du resultata av dei siste målingane av kvaliteten på badevatn i Hå. Desse vert oppdatert kvar veke frå 1. juli til og med 29. juli 2015.

Publisert 26.06.2015

Tilstrøyminga av einslege mindreårige asylsøkjarar til Norge aukar sterkt, og UDI har bede fleire mottak om å leggja til rette for å kunna ta imot ein del av desse. Hå mottakssenter på Nærbø har inngått avtale med UDI om å ta imot 40 ungdommar i alderen 15-18 år, og desse kjem frå 6. juli og ut over sommaren. 

Publisert 09.06.2015
legevakt.PNG

 

Nytt telefonnummer for legevakta er 51793570

Publisert 02.06.2015

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene i den foreløpige versjonen av Kommunebarometret 2015 er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås sine foreløpige Kostra-tall for 2014.

Publisert 21.04.2015
Medseglarar

Bli medseglar på Tall Ships Races - verdas største seglskuteregatta 

Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
Login for redigering