Varhaug sentrum - ein møteplass for alle

Framtidsbilete Varhaug - Klikk for stort bilete15. oktober vedtok kommunestyret å legga utkast til kommunedelplan for Varhaug sentrum ut på høyring.

Klikk for presentasjon

Plandokumenta med vedlegg finn du i menyen til høgre. 

Innspel og forslag

Innspel til planarbeidet og merknadar til planforslaget sender du til varhaugsentrum@ha.kommune.no eller via skjemaet under.

Send inn dine innspel her

Det er òg mogleg å merka innspela med «Varhaug sentrum» og senda dei til: Hå kommune, Rådhusgata 8, 4360 Varhaug.

Fristen for å koma med innspel er 27. november 2020.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til planforslaget kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.

Det er opne kontordagar på rådhuset torsdag 22. oktober og tysdag 27. oktober frå kl. 08:00 til kl. 20:00.

Kontakt

Tor-Eivind Eie Fagereng
Rådgivar
Ole Vikse
Ole Vikse
Kommuneplansjef
Telefon: 51 79 30 11