Toltalforbod mot å gjera opp eld utandørs

34035698_10156109732665973_2171099731835486208_n - Klikk for stort bilete

 

Det er totalforbod mot å gjera opp eld utandørs i Hå kommune, men det er lov med grilling i privat hage/villaterrasse til privat bruk.

  • Det er ikkje lov å tenna opp små kaffebål, eingongsgrillar, kulegrillar, bålpanner, gassgrillar, stormkjøkken og andre kokeapparat med brennstoff utandørs.
  • Det er ikkje lov å grilla eller tenna opp bål i nærleiken av skog og mark.
  • Det er ikkje lov å tenna bål og grilla i strandsonen.
  • Det er ikkje lov å tenna opp bål eller grilla på dei vanlegvis godkjende og tilrettelagde bål- og grillplassane.
  • Det er ikkje lov å bruka skogsmaskinar.
  • Det er ikkje lov å driva med skyting utandørs med unntak av godkjend bane på Refsland. Hå skytterlag har ytterlegare informasjon om kva som kan skytast med her.
  • Det er ikkje lov å brenna hageavfall, heller ikkje på eiga tomt. Dette kan du levera inn på avfallsmottak.
  • Du har lov å grilla i eigen hage, men du må vera forsiktig.

 

Grilling i eigen hage

Grilling i privat hage/villaterrasse til privat bruk er framleis lov i Hå, sjølv om Rogaland brann og redning har totalforbod mot dette også. 

Hå kommune har eige brannvesen og har vald å køyra same linje som nabokommunane i sør, Eigersund og Sokndal.

- Rogaland brann og redning dekker eit langt større område med store skilnadar i terreng og tilkomst, og kan derfor ikkje ha ein regel i èin kommune, og andre reglar i andre kommunar.

Grunnen til at det er lov å grilla i eigen hage til privat bruk i Hå kommune, er at du som regel har betre kontroll i din eigen hage enn når du grillar eller gjer opp eld i naturen. Heime har du også sløkkemiddel lett tilgjengeleg.

Brannvesenet understrekar at det ikkje er lov å grilla på hyttene i Hå, og ber folk om å bruka sunn fornuft og å vera forsiktige.

 

Grilling på avslutningar og andre tilstellingar er forbode

Hå brannvesen gjev ingen dispensjasjonar til grilling på ulike arrangement. Til dykk som planlegg grillmat på ulike avslutningar i desse dagar: Respekter totalforbodet, og gå for alternativ mat på avslutninga. Me kan anbefala pizzasnurrar, lefserullar, pastasalat, frukt og grønt, smørbrød eller banan i pølsebrød.

 

Me vil informera om når totalforbodet blir oppheva.

 

Fann du det du leita etter?