Tilskudd til inkludering av barn og unge

(Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom)

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Søknadsfrist: 17. desember 2021

Johanne Erfjord (johanne.erfjord@ha.kommune.no) er kontaktpunktet i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

For all øvrig informasjon viser vi til tilskuddsordningens nettside.