Hugs å vaksinera deg

I år er det ekstra viktig å vaksinera seg mot årets sesonginfluensa.

Klikk for stort bilete

Vaksinen kjem truleg i veke 42.

Risikogruppene er prioriterte

 • Høyrer du til ei av risikogruppene, kan du ringa fastlegekontoret ditt for å bestilla tid. 
 • Har du ikkje fastlege, bestiller du ved det legekontoret som er nærast der du bur.
 • Dersom du allereie har legetime i oktober eller november, vil du få vaksine då.
 • Personar som har tilbod ved dagsenter eller får hjelp frå heimesjukepleien, vil få tilbod direkte.
 • Tilsette i helsevesenet i kommunen får ordna vaksine via arbeidsplassen.

Kva kostar vaksinen for personar i risikogruppene? 

 • Utan frikort: 50 kr
 • Med frikort: Gratis

 

Kva er risikogruppene?

Følgande personar har økt risiko for alvorleg sjukdom ved influensasjukdom:

 • Alle frå og med fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal og få tilbod om vaksine
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personar med alvorleg hjartesvikt, lågt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet
  • nedsett immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommar)
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg er det anbefalt influensavaksine til følgande grupper, primært for å beskytta andre:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser