Høyring: Plan for frivillig arbeid

Vil de vera med å påverka planen for frivillig arbeid i Hå?

Hå kommune utarbeider plan for det frivillige arbeidet (PDF, 2 MB). Planen er ein del av folkehelseplanen. Utkast til plan er nå lagt ut til høyring, med høyringsfrist 03.08.18.

Me ønskjer innspel frå frivillige lag og organisasjonar og andre interesserte i Hå kommune.

Ta kontakt på e-post: helse@ha.kommune.no eller post: Hå kommune, helse og sosial, Lyngv. 14, 4365 Nærbø

Fann du det du leita etter?