Her er kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan for Hå kommune 2022-2025

I dag, 9. november, har kommunedirektøren i Hå lagt fram sitt forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025. Årets overskrift er «Tidleg innsats – me rigger for framtida». Dette samanfattar dei utfordringane Hå kommune står overfor og du kan sjå ei oppsummering av dette i videoen over.

Budsjettforslaget er laga i det digitale verktøyet Framsikt. Her er det enkelt å finna fram til oversikter og detaljar om drift og investering i alle tenesteområda – her finn du for eksempel nøkkeltal og kart over investeringane i perioden. 

Dei folkevalde skal nå diskutera og bli einige om budsjettet. Vedtak skal gjerast av kommunestyret i møtet 16. desember.

Meir detaljar om budsjettforslaget finn du her