Graving pågår langs Buevegen 504

Klikk for stort bilete Hå kommune skal legge ny vannledning fra Prestakrysset på Varhaug til Kviamarka.

Første del av av anlegget er fra Prestakrysset til Hagevegen.

Det ene kjørefeltet vil være avstengt i graveperioden. Midlertidig trafikklys er satt opp for å avvikle trafikken på en smidig og god måte.

Arbeidet vil pågå frem til desember 2019.