Barn i juli

Klikk for stort bilete

Barn i juli er eit nytt gratis tilbod i 2020. Det er for elevar frå nye 4.klasse - til dei som skal starta i 7. klasse hausten 2020. Det føregår kvar vekedag mellom klokka 12.00 og 15.00 fra 1.-24. juli på ulike stader i Hå

Aktivitetane er primært ute. Det blir dans, quiz, drøsa, syngja og vasa. Du kan treffa andre å ha lag i, møta nye vener og ha det gildt. Det blir også en "sommerles"-stand for utdeling av premiar. Born som treng tilrettelagte fritidsaktivitetar er også velkomne med følge.

Tilbodet blir tilpassa smitteverntiltaka som gjeld. Regjeringa har åpna for at det gis unntak fra 1-meterskravet for: personar under 20 år som deltek på sommerskole, sommarleir, aktivitetsleir, kulturskule, leirskule og andre skulelignende fritids- eller ferietilbud, samt dei som står for arrangementet.

 

FOR KVEN: Barn Hå, frå dei som startar i 4.klasse og til de som skal starta i 7.klasse

KOR
Mandag: Nærbø ( ved bibliotek)
Tirsdag: Varhaug (ved rådhuset)
Onsdag : Vigrestad (ved SeMeg-stasjonen).
Torsdag: Ogna (ved biblioteket)
Fredag: Sirevåg (ved hamna)

DAGAR: Måndag til fredag 1.-24.juli
KLOKKA: 12.00-15.00
PRIS: Gratis 
PÅMELDING: Nei. Det er bare å møta opp

FØLG BARN I JULI PÅ NETT:
Hå kulturskule på Facebook

PROSJEKTLEIARAR:
Annette Jensen Gimre, Nærbø sanitetsforening
Merethe Elin Kvia, Hå frivilligsentral
Ragnvald Wernøe, Hå kulturskule - Mobil 41532618 / E-post rwe at ha.kommune.no

ARRANGØR
Hå kulturskule
Nærbø sanitetsforening