Forfattarbesøk av Emma Manin: "Barnet i veven"

«Barnet i veven» er ein roman om forventningar og ynskje om å lukkast, enten det er som kunstnar, eller som odelsfolk som skal føre garden vidare. Romanen viser korleis barnløyse for hundre år sidan måtte finne andre løysingar enn dagens eggdonasjon og surrogati. Ei miniutstilling med bl.a. to biletvevar gjev liv til ei fin og rørande historie. Gratis. Velkommen!

 

Dato
18. januar 2022
Tid
13:00 - 14:00
Stad
Hå folkebibliotek

Arrangør

Hå folkebibliotek
Adresse
Dalvegen 21
Postnummer og stad
4365 Nærbø