Skip Navigation LinksHå kommune

Administrasjon

Rådmannen er kommunen sin øverste administrative leiar.

Rådmann :  Anne Berit Berge Ims                 tlf 51 79 30 00

epost: stab@ha.kommune.no

Adresse:         Rådhusgata 8,   4360 Varhaug

Postadresse: Postboks 24,     4368 Varhaug

Formannskaps- og rådmannskontoret held til i dei same lokala, men med dei formelle skilje som følgjer av lovgjevinga. Saker som skal leggjast fram for formannskap og kommunestyre får nødvendig saksutgreiing og framlegg til vedtak av rådmannen.

Ansvarlig redaktør: Rådmannen i Hå      Postmottak: post@ha.kommune.no
Login for redigering